Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on verovähennys, jota voidaan hyödyntää, kun omassa kodissa teetetään töitä ulkopuolisia maksullisia palveluja käyttäen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi siivoojan tai hoitajan palkkaamista omaan kotiin tai remontin teettämistä. Työn voi suorittaa joko yritys tai yksittäinen työntekijä. Kotitalousvähennyksestä saatava huojennus veroihin on tuntuva, ja se voikin mahdollistaa sellaisen työn teettämisen omassa kodissa, johon muutoin ei olisi varaa.

Kotitalousvähennys – mistä töistä sitä voi saada?

Kotitalousvähennys on mahdollista saada kotona tehdyistä tavanomaisista kotitalous- ja hoitotöistä sekä erilaisista kodin kunnossapito- ja perusparannustöistä. Kotitalousvähennykseen oikeuttaviin kotitaloustöihin kuuluvat muun muassa siivous, ruuanlaitto, pyykinpesu ja muu vaatehuolto, puutarhan hoito ja lumenluonti.

Hoitotyötä voi olla esimerkiksi lapsen, vammaisen tai vanhuksen hoitaminen, kuten syöttäminen ja peseminen. Kotitalousvähennystä voi saada erilaisista kodin remonteista, putki-, sähkö- ja kaapelitöistä sekä talon maalaamisesta.

Lisäksi tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Perinteisesti suurin osa kaikista haetuista kotitalousvähennyksistä liittyy kodissa tehtyihin remontteihin, kuten keittiö– tai kylpyhuoneremontteihin tai muihin kunnossapitotöihin. Jos olet suunnittelemassa remonttia, niin perehdy remonttilainalaskuria käsittelevään sisältöömme.

Kotitalousvähennys on mahdollista hakea myös vapaa-ajan asunnolla tai kakkosasunnossa tehdystä työstä, mutta sen sijaan vähennystä ei voi saada sijoitusasunnossa tehdystä remontista. Myöskään uudisrakentamisesta tai siihen verrattavissa olevasta lisärakentamisesta kotitalousvähennystä ei kotitalouksille myönnetä.

Kotitalousvähennys – mitä kuluja siihen voi laittaa?

Kotitalousvähennyksen käyttökohteita on monia, mutta on hyvä pitää mielessä, että verohuojennusta voi hakea vain teetetyn työn osuudesta. Esimerkiksi remonttia tehdessä vain työstä maksetusta hinnasta on mahdollista saada kotitalousvähennys, kaikki materiaalit ja välineet kuten tapetit ja pensselit jäävät kokonaisuudessaan itselle kustannettaviksi.

Netistä on mahdollista löytää esimerkiksi Verohallinnon sivuilta listoja, joissa on lueteltu erilaisia kodissa teetettäviä töitä, ja tieto siitä oikeuttavatko ne kotitalousvähennykseen vai eivät.

Kaikki kodissa suoritettavat työt eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin, joten työn vähennyskelpoisuus on hyvä selvittää etukäteen, ettei tule vastaan ikäviä yllätyksiä. Esimerkiksi asunnon tai rakennuksen laajennustyö, kodinkoneiden erillinen asennustyö, lukkojen vaihto tai kuntotarkastukset eivät ole vähennyskelpoisia.

Nuohous ja onko siitä mahdollista saada kotitalousvähennys, mietityttävät usein ihmisiä. Vastaus on kuitenkin ei, sillä nuohous on säännöllistä, tietyin määräajoin toistuvaa kiinteistön kunnossapitotyötä, jonkalaiset työt on haluttu jättää kotitalousvähennyksen ulkopuolelle.

Miten kotitalousvähennys haetaan?

Kotitalousvähennystä haetaan suoraan verottajalta ja siihen oikeuttavat tiedot ilmoitetaan verottajalle joko verokortille tai veroilmoitukseen. Jos tiedot ilmoitetaan verokortille, saa edun vähennyksestä heti. Jos tiedot ilmoittaa vasta veroilmoitukseen, kotitalousvähennys huomioidaan joko veronpalautuksessa tai jäännösveron määrässä.

Alla on listattuna tietoja, jotka täytyy toimittaa verottajalle silloin kun kotitalousvähennystä haetaan. Tarvittavat tiedot vaihtelevat sen mukaan, onko työ teetetty yrityksellä vai yksittäisellä työntekijällä.

  • Yrityksen Y-tunnus
  • Laskun loppusumma
  • Työn arvonlisäverollinen osuus
  • Työntekijän henkilötunnus
  • Työntekijälle maksettu bruttopalkka
  • Tiedot palkkojen sivukuluista

Kotitalousvähennys – kuka voi sitä hakea?

Kotitalousvähennystä voi hakea kuka tahansa yksityishenkilö, joka maksaa palkkaa kotona suoritettavasta vähennykseen oikeuttavasta työstä. Kotitalousvähennys on tarkoitettu vain luonnollisille henkilöille, joten osakeyhtiöt, yritykset ja yleishyödylliset yhteisöt on rajattu sen ulkopuolelle. Asunto-osakeyhtiön osakkaana kotitalousvähennystä voi saada ainoastaan niistä työsuorituksista, jotka lain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat osakkaan vastuulle. Kotitalousvähennystä saa ainoastaan paikan päällä tehdystä ulkopuolisen henkilön henkilön tekemästä työstä, eli itse tehdystä työstä sitä ei saa.

  • Kotitalousvähennystä saa myös omien vanhempien, isovanhempien tai appivanhempien kotona tehdystä työstä hakijan ollessa myös työn maksaja.
  • Kuolinpesät voivat hakea kotitalousvähennystä, mutta vain vainajan kuolinvuonna.
  • Puolisoiden on mahdollista saada kummankin kotitalousvähennystä.

Miten kotitalousvähennys lasketaan?

Kotitalousvähennys on aina vuosikohtainen, joten se myönnetään sen vuoden määräysten mukaan milloin hakija on maksanut työstä yritykselle tai työntekijälle. Kotitalousvähennyksen maksimimäärä ja omavastuun osuus voi vaihdella vuosittain.

Esimerkiksi Verohallinnon sivuilta löytyy aina ajantasainen tieto kotitalousvähennyksen määrästä ja laskuri jolla voi laskea vähennyksen määrän. Kotitalousvähennystä voi hakea myös jälkikäteen, mutta vähennystä myönnettäessä käytetään aina sen vuoden määräyksiä, milloin lasku työstä on maksettu.

Kotitalousvähennys alentaa ansiotulojen ja pääomatulojen verojen summaa täysimääräisenä. Määrä lasketaan aina työn arvonlisäverollisesta hinnasta tietyn prosentin mukaan. Vain työn osuus on vähennyskelpoista, eli esimerkiksi työstä aiheutuneita matkakuluja ei ole mahdollista vähentää verotuksessa.

On tärkeää huomata, että kotitalousvähennyksen saamisen edellytyksenä on, että yritys tai yrittäjä jolla työ on teetetty kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Hakijalle jää aina myös maksettavaksi vuosittainen omavastuuosuus.

Kotitalousvähennys ja tuet

Erilaiset tukimuodot ja esimerkiksi palvelusetelit vievät mahdollisuuden kotitalousvähennykseen. Vaikka kotona suoritettu työ muutoin kuuluisi kotitalousvähennyksen piiriin, ei sitä kuitenkaan voida vähentää verotuksessa jos sen teettämiseen on jo saatu jotain muuta tukea.

Esimerkiksi omaishoidon, lasten kotihoidon tai yksityisen hoidon tuki ja palkkatuki ovat tukimuotoja, jotka estävät kotitalousvähennyksen hyödyntämisen. Kotitalousvähennystä ei voi käyttää myöskään, jos on kunnan palveluseteli, vaikkei sitä käyttäisikään.

Jotta kotitalousvähennystä voi hakea, on yrityksen tai yrittäjän jolla työ teetetään, oltava merkittynä ennakkoperintärekisteriin. Näin ollen jos suoritettu työ on ostettu kaupungilta tai kunnalta, ei kotitalousvähennystä voi saada kuin joissain poikkeustapauksissa.

On hyvä painaa mieleen, ettei kotitalousvähennystä voi saada myöskään sellaisesta työstä johon on jo saanut korvauksia vakuutusyhtiöstä. Kaiken kaikkiaan perussääntönä on, ettei kotitalousvähennyksiä myönnetä töihin, joihin on jo saanut tukea jostain muualta.

Kotitalousvähennys – Usein kysyttyä

Saako muuttopalveluista kotitalousvähennystä?
Muutto on paljon työtä vaativa toimenpide, johon usein palkataan ulkopuolista apua. Kotitalousvähennystä voidaan käyttää myös muuton järjestelyissä, mutta kaikki siihen liittyvät työt eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Kotitalousvähennystä voi saada vain kotona tapahtuviin palveluihin, joten vanhan ja uuden kodin siivoustyöt ovat vähennyskelpoisia. Myös uusien huonekalujen kokoaminen lasketaan vähennyksen piiriin kuuluvaksi. Sitä vastoin tavaroiden kuljettamisesta ei voi saada kotitalousvähennystä, koska se ei tapahdu kotona.
Voivatko eläkeläiset hyödyntää kotitalousvähennystä?
Eläkeläiset voivat käyttää kotitalousvähennystä, ja sitä käytetäänkin paljon esimerkiksi erilaisiin hoito- ja hoivapalveluihin. Eläkeläiset voivat käyttää kotitalousvähennystä myös erilaisiin kodinhoitopalveluihin, kuten siivoukseen, ruuanlaittoon tai pyykinpesuun, kun oma jaksaminen alkaa iän myötä heiketä. Kansaneläkettä saavat eläkeläiset eivät voi hyödyntää kotitalousvähennystä, koska he eivät maksa veroja joista vähennystä voisi saada. Silloin kannattaakin lasten tai lastenlasten hankkia esimerkiksi hoiva- tai kodinhoitopalveluita vanhemmilleen tai isovanhemmilleen jolloin kotitalousvähennystä päästään hyödyntämään.
Voiko vuokralla asuva saada kotitalousvähennystä?
Kotitalousvähennystä käytetään paljolti kodin remontteihin, joita ei vuokralainen voi juurikaan tehdä. Kotitalousvähennystä ei kuitenkaan ole sidottu mitenkään asumismuotoon, joten vuokralla asuvakin voi hyödyntää kotitalousvähennystä asunnossa teettämistään pienistä parannustöistä. Toki vuokralaisen täytyy aina muistaa kysyä vuokranantajalta lupa ennen kuin alkaa tehdä parannuksia asunnossa. Vuokralainen voi myös vapaasti hyödyntää kotitalousvähennystä kodinhoitoon ja hoitoon liittyviä palveluja käytettäessä.
Voivatko kummatkin puolisot saada kotitalousvähennystä?
Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten kummankin puolison on mahdollista saada sitä kodissa suoritettuihin töihin. Jos yhden henkilön kotitalousvähennyksen maksimimäärä ylittyy, Verohallinto vähentää ylimenevän osan automaattisesti toisen puolison verotuksessa, vaikka tämä ei olisikaan itse hakenut kotitalousvähennystä. Ylimenevän osan vähennys puolison veroista tehdään automaattisesti myös silloin, jos hakijan omat verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen.
Voiko avopuoliso saada myös kotitalousvähennystä?
Myös avopuoliso on oikeutettu saamaan veroihinsa helpotusta kotitalousvähennyksen muodossa tietyin ehdoin. Jotta kotitalousvähennys voidaan myöntää avopuolisolle, on hänen asuttava asunnossa, jossa työ on teetetty. Hänen on myös täytynyt osallistua tehdyn työn maksamiseen. Puolisoiden välistä veronsiirtoa kotitalousvähennyksen kohdalla sovelletaan myös avopuolisoiden välillä, siinä tapauksessa jos heillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai he ovat aikaisemmin olleet naimisissa keskenään.
Saako kotitalousvähennystä myös piha-alueella tehdyistä töistä?
Kotitalousvähennystä voi saada vain kotona, vapaa-ajan asunnolla tai kakkosasunnolla tehdystä työstä, mutta näiden piha-alueetkin lasketaan mukaan määritelmään. Myös piha-alueella olevissa erillisrakennuksissa tehtävät työt kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin. Kotitalousvähennystä voi käyttää esimerkiksi haravointiin, puutarhanhoitoon tai ulkorakennuksen maalaamisesta koituviin työkustannuksiin. Ikäihmisille kotitalousvähennyksestä voi olla hyötyä esimerkiksi talviaikaan, kun voi palkata apua lumitöihin, kun omat fyysiset voimat eivät enää riitä raskaisiin töihin.
Voiko kotitalousvähennystä saada kaupassakäyntiapuun?
Kotitalousvähennystä on mahdollista saada kaupassa käyntiin, asiointiin ja lemmikkien ulkoiluttamiseen vain siinä tapauksessa, jos se tapahtuu osana laajempaa kotitalous-, hoito- tai hoivatyötä. Tässä tapauksessa vähennyksen voi saada, vaikkei työ varsinaisesti tapahdukaan omassa kodissa. Edellytyksenä kuitenkin on, että työn tekee sama henkilö, joka tekee tätä laajempaa kotitalous-, hoito- tai hoivatyötä. Lemmikiksi tässä yhteydessä lasketaan kissa, koira tai muu tavanomainen lemmikki joka asuu samassa asunnossa.

Creditum-palvelun tavoite on tarjota suomalaisille kuluttajille helppo tapa säästää lainakuluissa.

Palvelun käyttö on täysin ilmaista, eikä hakemuksen lähettäminen sido sinua mihinkään. Voit katsoa ensin minkälaisia tarjouksia saat ja päättää sitten otatko lainaa vai et.

Jo tuhannet kuluttajat ovat käyttäneet palveluamme. Se on täysin suomalainen ja yhteistyökumppanimme ovat tunnettuja ja vakavaraisia lainanmyöntäjiä ja heillä on Suomen Finanssivalvonnan hyväksyntä.

Täytä hakemus