Todellinen vuosikorko

Lainan ottamisesta koituu koron lisäksi yleensä myös muita kustannuksia, kuten tilin avausmaksu, tilinhoitomaksu tai muut perittävät maksut. Todellinen vuosikorko voi muuttua, jos lainan ehtoja, kuten takaisinmaksuaikaa tai lyhennyserää muutetaan.

Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan siis lainan todellisten vuosittaisten kustannusten summaa. Erilaisten lainatuotteiden vertaileminen käykin parhaiten todellisia vuosikorkoja vertaamalla, sillä vain niiden avulla voit tietää, mitä lainan ottaminen oikeasti maksaa vuoden aikana. Kyseessä on korkoprosentti, johon sisältyvät lainan kaikki kustannukset: nimelliskorko sekä muut maksut. Tämä kaikki on kulua, jota lainan ottajan on maksettava lisää siitä, että hän saa lainaamansa rahasumman käyttöönsä.

Todellinen vuosikorko Creditumilla

Suurin osa meistä hakee jossakin vaiheessa elämäänsä isompaa tai pienempää lainaa. Jokaisen lainaa harkitsevan tai hakevan onkin syytä perehtyä muutamiin tärkeimpiin lainoihin liittyviin peruskäsitteisiin välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä ja tietenkin kyetäkseen vertailemaan eri luoton tarjoajia ja heidän lainatuotteitaan ja lopulta valitsemaan itselleen edullisimman vaihtoehdon.

Hankalalta kuulostavia käsitteitä ei ole missään nimessä syytä pelästyä, sillä loppujen lopuksi kyse on perusasioista, joiden tunteminen kuuluu oman taloutensa hallitsevan kansalaisen arjen tietoihin ja taitoihin. Perehdymme seuraavaksi hieman nimelliskorkoon sekä lainan muihin maksuihin, jotta voimme helpommin ymmärtää, mistä osasista lainan todelliset vuotuiset kustannukset rakentuvat.

Nimelliskorko on taloustieteellinen termi, joka voi äkkiseltään kuulostaa hankalasti ymmärrettävältä sanahirviöltä. Yksinkertaisesti nimelliskorko tarkoittaa kuitenkin sitä lainan korkoa, jota asiakas maksaa takaisin pankille, ja jonka prosentti löytyy lainasopimuksesta. Lainattu rahasumma kasvaa jatkuvasti hieman korkoa sitä mukaa, kun laina-aika kuluu.

Lainan korko ilmoitetaan prosenttina lainatusta rahasummasta. Nimelliskorko koostuu yleensä markkinakorosta sekä marginaaliosasta, joka on asiakas- ja rahalaitoskohtainen. Markkinakorolla tarkoitetaan korkoa, joka määräytyy talouselämän kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Tällainen korko on esimerkiksi päivittäin julkaistava euromaiden yhteinen viitekorko, Euribor. Marginaaliosa taas on luotonmyöntäjän oma lisäosa, jonka avulla lainan myöntänyt taho kerää tuottoa itselleen.

Lainan muut kulut ja todellinen vuosikorko

Mitä sitten ovat vakuudettoman lainan ”muut kustannukset”? Lähes kaikilla pankeilla ja rahoituslaitoksilla on koron ja marginaalin lisäksi muita lainaan liittyviä kustannuksia, joista asiakkaan on hyvä olla tietoinen. Vastuullinen luotonmyöntäjä ilmoittaa selkeästi kaikki niin sanotut piilokustannukset, joita lainan ottamiseen tai lainan hoitamiseen liittyy.

Muita kuluja ovat esimerkiksi lainatilin avaus- tai aloitusmaksu, lainanhoitomaksu sekä osanostomaksut. Aloitusmaksu on kerran suoritettava maksu, jonka rahoituslaitos veloittaa lainasopimusta solmittaessa. Aloitusmaksu perustuu uuden lainan avaamiseen liittyviin hallinnollisiin kuluihin. Tilinhoitomaksu liittyy lainan ylläpitokustannusten kattamiseen. Todellinen vuosikorko sisältää kaikki lainaan liittyvät kulut ja perittävät lisämaksut, ja siksi se on luotettavin tunnusluku lainoja vertailtaessa.

 • Todellisen vuosikoron avulla vertaillaan lainoja
 • Todellinen vuosikorko sisältää nimelliskoron sekä lainan muut kulut

Mistä todellisen vuosikoron voi tietää?

Eri pankkien ja rahoituslaitosten lainoissa voi olla sama lainasumma ja takaisinmaksuaika, mutta erilaiset korot sekä toisistaan eroavat lisämaksut. Tämä hankaloittaa erilaisten luotontarjoajien ja lainatarjousten vertaisemista. Todelliset vuosikorot sen sijaan ovat aina vertailukelpoisia keskenään, sillä todelliseen vuosikorkoon on jo huomioitu lainan kaikki vuotuiset kustannukset.

Kun vertailet lainoja Creditumilla, näet suoraan lainojen todelliset vuosikorot ja pystyt helposti vertailemaan niitä. Creditumin lainatarjoukset haetaan yli 20 pankin ja rahoituslaitoksen tarjonnasta, ja näet saamistasi tarjouksista, mikä on hakemasi lainan todellinen vuosikorko eli lainan todelliset kulut vuodessa. Todellisen vuosikoron avulla löydät tarjouksista itsellesi parhaan vaihtoehdon.

 1. Täytä ilmainen hakemus vertaillaksesi lainoja
 2. Creditum vertailee yli 20 pankin ja rahoituslaitoksen lainat
 3. Saat lainatarjoukset sähköpostiisi ja voit vertailla lainoja
 4. Valitse sopivin ja hyväksy haluamasi tarjous

Lainojen vertaileminen todellisella vuosikorolla

Aivan samoin kuin marketissa vertailemme tuotteiden hintoja, kannattaa lainaa hakiessaan vertailla lainojen hintoja. Ruokakaupassa tuotteen hinta on vähän niin kuin lainan nimelliskorko: se kertoo, mitä kädessä pitelemäsi pakkaus maksaa. Se ei kuitenkaan kerro sitä, kuinka paljon maksaa, jos käytät täsmälleen samaa tuotetta päivästä toiseen.

Tätä varten marketissa tarkastellaan tietenkin kilohintaa. Kilohinta on vähän kuin lainan todellinen vuosikorko, joka kertoo mitä lainan kuluttaminen oikeasti maksaa vuositasolla. Jos ostat joka viikko juustoa ja haluat mahdollisimman edullisen vaihtoehdon, kannattaa vertailla juustojen kilohintoja. Jos haluat mahdollisimman edullisen lainan, vertailet lainojen todellisia vuosikorkoja.

Mikä on hyvä todellinen vuosikorko?

Hyvä todellinen vuosikorko on luonnollisesti asiakkaalle edullinen. Silloin, kun asiakkaan tarpeet lainasumman, takaisinmaksuajan ja maksukyvyn suhteen täyttyvät mahdollisimman pienillä vuosittaisilla lisäkustannuksilla, voidaan sanoa, että lainan todellinen vuosikorko on hyvä. Kuten minkä tahansa muunkin tuotteen vertailussa, myös muita asioita kuin hintaa on tietenkin punnittava.

Lainan kohdalla asiakkaan tulee pohtia, millaisella takaisinmaksuajalla ja millaisilla lyhennyserillä hän pystyy ottamaan lainaa. Asiakas haluaa ehkä miettiä, mistä on valmis maksamaan hieman ekstraa. Joku voi nauttia esimerkiksi joustavista lainaehdoista, joita voidaan helposti ja kätevästi muuttaa tarvittaessa. Tällaiset toimenpiteet voivat kuitenkin tuottaa todelliseen vuosikorkoon vaikuttavia lisäkuluja.

Todellinen vuosikorko voi muuttua

Todellinen vuosikorko voi muuttua aina silloin, kun lainaehdotkin muuttuvat. Koska se koostuu lainan kaikista kustannuksista, se luonnollisesti muuttuu silloin, kun kustannuksetkin muuttuvat. Toisinaan asiakas saattaa esimerkiksi haluta kasvattaa tai pienentää takaisinmaksuerää.

Takaisinmaksuerän muutokset muuttavat samalla lainan takaisinmaksuaikaa, eli sitä aikaa, mikä kyseisellä kuukausittaisella lyhennyserällä tulee kulumaan siihen hetkeen, kun laina on kokonaan kuitattu. Maksuerät ja laina-aika vaikuttavat yleensä myös lainan korkoon. Muutokset lainasopimuksessa voivat aiheuttaa hallinnollisia lisämaksuja.

Kaikki edellä mainitut seikat ovat niitä tekijöitä, joista todellinen vuosikorko koostuu. Näin ollen, muutoksia lainaan tehdessään on syytä tarkistaa ja pohtia, kuinka tehtävät toimenpiteet vaikuttavat lainan kokonaiskustannuksiin vuositasolla.

Miksi todellinen vuosikorko eikä kiinteä summa?

Todellinen vuosikorko on lainan kokonaiskulu vuodessa prosenteiksi muutettuna. Miksi lainan kokonaiskuluja ei ilmoiteta kiinteänä summana vaan korkoprosenttina? Koska todellinen vuosikorko ilmoitetaan suhteellisena osuutena eli prosentteina, moni kuluttaja voi helposti sekoittaa nimelliskoron ja todellisen vuosikoron keskenään.

On kuitenkin selkeintä ilmoittaa lainaan liittyvät kulut suhteellisena osuutena. Tämä kertoo, kuinka paljon lainan ottajan on maksettava lisää suhteessa siihen rahasummaan, jonka hän on lainannut. Näin asiakas voi hahmottaa, ovatko lainasumma ja lisäkulu järkevässä suhteessa toisiinsa. Todelliset euromäärät eivät ole keskenään samalla tavoin vertailukelpoisia kuin suhteelliset osuudet: 50 % on aina puolet, riippumatta siitä, puhutaanko sadasta eurosta vai kolmesta omenasta.

Lainan ottaminen ja talouden hallinta

Elämässä voi tulla vastaan suunniteltuja tai ennalta arvaamattomia tilanteita, joissa rahoitusta hankinnoille tai kustannuksille täytyy hakea lainan muodossa. Oman taloutensa tunteva ja hallitseva kuluttaja ei ota lainaa suin päin harkitsematta vaan puntaroi huolella sekä omaa maksukykyään että hankintojensa tarpeellisuutta.

Lisäksi hän tietenkin valitsee tarkoin, mistä lainansa ottaa ja millä ehdoilla. Hetken mielijohteesta ei itseään kannata sitoa velkaan, jonka kustannukset ovat hallitsemattomat. Lainaa harkitsevan tai hakevan on syytä käydä läpi oma taloudellinen tilanteesa sekä ennakoida myös tulevaisuudessa maksukyvyssä tapahtuvia mahdollisia muutoksia, koska yleensä lainan takaisin maksamiseen kuluu vähintäänkin kuukausia, isompien lainojen kohdalla vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Todellinen vuosikorko ja talouden hallinta

Kun lainaa hakiessaan käy läpi omaa taloudellista tilannettaan ja laatii lainan takaisinmaksusuunnitelmaa, kannattaa katse luoda todelliseen vuosikorkoon. Hätäisesti lainaa ottava voi sortua matalalta kuulostavaan nimelliskorkoon, ja unohtaa, että lainasta voi koitua yllättäviäkin kustannuksia vielä nimelliskoron lisäksi.

Todelliseen vuosikorkoon nämäkin kustannukset on laskettu mukaan, ja se kertoo, miten kalliista lainasta on oikeasti kysymys. Vastuullinen lainan ottaja tutustuu myös lainatarjouksensa jättäneisiin pankkeihin ja rahoituslaitoksiin. Käy läpi ainakin se, kuinka läpinäkyvästi lainatuotteiden kustannukset on kerrottu, millaista asiakaspalvelua palvelussa tarjotaan ja millaisia kokemuksia muilla asiakkailla on kyseisestä pankista tai rahoituslaitoksesta otetuista lainoista.

 • Hallitse omaa talouttasi
 • Mieti, miten saat maksettua lainasi takaisin
 • Tutki todellisia vuosikorkoja, jotta tiedät, miten paljon lainasi maksaa vuodessa
 • Tutustu lainatarjouksiin huolellisesti

Todellinen vuosikorko lainatarjouksissa

Kun olet huolella pohtinut omaa taloudellista tilannettasi, ja olet vakuuttunut siitä, että tarvitset lainaa hankintaasi varten ja lainan ottaminen on järkevää, on seuraava askel lainatarjousten hakeminen. Käytännössä lainatarjousten kilpailuttamiseen on netissä useita valmiita sivustoja, joten sinun ei tarvitse itseksesi käydä läpi kymmeniä ja satoja pankkeja tai rahoituslaitoksia.

Suuntaa tiesi lainavertailuun, jolla saat kätevästi tarjoukset yhtenä vertailua helpottavana listausena palvelun yhteistyökumppaneilta. Lainahakemuksen tekeminen vertailupalvelussa on ilmaista eikä se sido lainan ottamiseen. Ilmaisen hakemuksen tekemisen jälkeen voit vertailla saamiasi tarjouksia tutustumalla niiden ehtoihin ja todellisiin vuosikorkoihin sekä halutessasi hyväksymällä tarjouksista itsellesi sopivan.

Tarjousten pyytäminen

Tarjousten pyytäminen lainojen vertailupalvelussa on helppoa, sillä sinun tarvitsee täyttää tietosi vain kerran ja voit silti saada lainatarjouksen jopa useista kymmenistä pankeista tai rahoituslaitoksista vain yhdellä hakemuksella. Hakemuksen täyttämisessä kannattaa olla huolellinen ja rehellinen, jotta tarjoukset vastaavat todellisuutta ja vältyt yllätyksiltä myöhemmin. Hakemuksen täyttämiseen ei kuitenkaan kulu kuin muutamia minuutteja. Perustietojen lisäksi hakemuksella kysytään tulotasosta. Täyttämisen jälkeen hakemus lähtee esihyväksyttäväksi jopa kymmenille pankeille ja rahoituslaitoksille. Lainatarjoukset tulevat hieman myöhemmin sähköpostiisi ja pääset tutustumaan niihin. Mikäli jokin lainatarjouksista on sinulle mieleinen, voit hyväksyä sen ja lainasopimuksen laatiminen voi alkaa.

 • Lainojen vertaileminen kannattaa aina
 • Yhdellä hakemuksella voi vertailla lainoja useista pankeista ja rahoituslaitoksista

Lainan kustannusten ilmoittaminen

Lainojen kustannuksista täytyy ilmoittaa asiakkaille rehellisesti. Sekä EU-direktiivi että kuluttajansuojalaki määräävät, ettei lainan todellista vuosikorkoa saa pimittää asiakkaalta. Lain mukaan todellinen vuosikorko tulee ilmoittaa selkeästi lainatarjouksessa.

Mitä sitten tarkoittaa selkeästi? Ilmaus antaa hieman pelivaraa siihen, millä tavoin lainatarjouksessa asiat esitetään. Voidaan kuitenkin sanoa nyrkkisääntönä, että luotettavan lainatarjouksen kohdalla veteen piirrettyä viivaa ei tarvitse miettiä, sillä luotettava pankki tai rahoituslaitos ilmoittaa todellisen vuosikoron lainatarjouksessaan siten, että näet sen ilman mitään ongelmia. Mikäli joudut hakemalla hakemaan tietoa siitä, mitä lainan ottaminen maksaa sinulle oikeasti, unohda tarjous ja tutustu seuraavaan.

Informaatiotulvan aikakaudella luettavuus, käytettävyys sekä luotettavuus ovat kaikki kaikessa. Vakavasti otettava pankki tai rahoituslaitos tietää, että jos sen toiminta ei ole läpinäkyvää eikä se kykene esittämään lainatuotteidensa hinnastoja selvästi, asiakas lähtee ja valitsee kilpailevan lainatarjouksen. Myös asiakkaana on syytä olla tietoinen oikeuksistaan. Rahoitusmarkkinoita säätelevät lait ja asetukset.

Tämä on sinun suojasi kuluttajana ja asiakkaana, joten käytä oikeuttasi reiluun palveluun. Mikäli lainatarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, mieti, onko tarjouksessa jotakin, mitä ei ole kerrottu. Näetkö helposti, mikä on lainan todellinen vuosikorko ja löydätkö ehdoista vastaukset kaikkiin kysymyksiisi.

Todellinen vuosikorko lainalaskurissa

Joissakin palveluissa on mahdollista vertailla todellisia vuosikorkoja myös ilman lainahakemuksen tekemistä. Mikäli asiakas vasta harkitsee lainan ottamista tai suunnittelee, mistä lainaa voisi ottaa sitten, kun tarve vaatii, hän ei välttämättä halua vielä lähettää omia tietojaan eteen päin. Jos lainan ottaminen ei ole vielä aivan ajankohtaista, voi asiakkaalle olla mieleisempää käyttää lainalaskuria tai rahoituslaskuria vertailun aluksi.

Lainalaskureissa täytetään tiedot laskurille, joka sen jälkeen antaa tuloksena lainan kustannukset. Laskureiden käyttäminen voi olla pankki ja rahoituslaitoskohtaista eli yhdellä laskurilla saa tiedot vain kyseistä pankista tai rahoituslaitoksesta, ja asiakas joutuu siten vierailemaan useilla eri sivustoilla täyttämässä laskureita.

Lainalaskurit toimivat siten, että niihin täytetään toivottu lainasumma, laina-aika ja korko. Henkilötietoja ei tarvitse antaa vaan tarkastelun voi tehdä pelkästään lainaan liittyvillä oletustiedoilla. Tuloksena näet tekemiesi asetusten mukaisen lainan todellisen vuosikoron sekä yhteenvedon lainatuotteesta.

Lisäksi näet erittelyn lainan korkokustannuksista ja lainaan liittyvistä muista maksuista kuten avaus- ja tilinhoitomaksuista. Kannattaa muistaa, että laskureiden antamat summat ovat oletuksia, sillä lainan ottamiseen liittyy aina henkilökohtaiseen maksukykyyn ja suunnitelmaan perustuva sopimus.

Laskureiden avulla voi arvioida lainakustannuksia ja vertailla karkeasti pankkeja ja rahoituslaitoksia, mutta vasta henkilökohtaisten tietojen antamisen jälkeen lainaehdoista ja kuluista voidaan sopia tarkasti.

Tuumasta toimeen

Lainan ottaminen on rahatalouden perustoimenpide, joka koskee sekä valtioita, kuntia, yrityksiä että yksittäisiä kansalaisia. Ei ole lainkaan tavatonta, että lainaa joutuu joskus ottamaan. Toisaalta asian voi nähdä niinkin, että lainan ottaminen on mahdollisuus, ei pakko.

Toisinaan lainan ottaminen voi olla oikea keino toimia, ja tällöin on hienoa, että lainan saamiseen on mahdollisuus. On tietenkin hyvä olla rehellinen itselleen ja tietoinen omasta taloudestaan, jotta perustellun ja järkevän päätöksenteon takana on ilo seistä. Kun tiedät, että lainan ottaminen on sinulle tarpeellista ja järkevää, on aika siirtyä tuumasta toimeen ja aloittaa lainavertailu.

Lainojen vertaileminen voi aluksi tuntua työläältä, mutta kerran asioihin huolellisesti perehdyttyään, on seuraavalla kerralla jo paljon viisaampi. Aloita lueskelemalla artikkeleja, perehtymällä muutamiin peruskäsitteisiin, kuten todelliseen vuosikorkoon, jota olemme tässä artikkelissa käsitelleet auttaaksemme sinua eteenpäin lainavertailussasi.

Kun peruskäsitteet ja prosessien kulku ovat tuttuja, pystyt paremmin arvioimaan lainatarjouksia ja valitsemaan niistä itsellesi edullisesti.

Oman talouden hallinta on taito, joka kasvattaa itseluottamusta. Kun raha-asioista on hyvin perillä, on elämää helpompi suunnitella muiltakin osin. Järkevä lainan ottaminen lähtee vertailusta, sillä markkinoilla on paljon erilaisia vaihtoehtoja samoihin tilanteisiin. Laina-asiansa tunteva löytää aina itselleen edullisimman vaihtoehdon.

Todellinen vuosikorko todella auttaa

Muutamien talousalan peruskäsitteiden haltuun ottaminen on kuluttajan paras työkalu. Kun lainaa hakiessasi ymmärrät itse, mitä erilaiset termit tarkoittavat, ei sinua voi johtaa harhaan ja saada haksahtamaan halvan kuuloisteen lainaan, joka ei lopulta olekaan niin edullinen kuin mainoksessa annettiin ymmärtää. Todellinen vuosikorko on tärkein työkalu vertailtaessa sitä, mikä laina tulee loppujen lopuksi kaikista halvimmaksi.

Vaikka eri pankkien ja rahoituslaitosten korot, ehdot ja kulut voivat vaikuttaa samoilta, liittyy lainaehtoihin aina monta tekijää, jotka muuttavat lainan kokonaiskuluja eri tavoin eri pankeilla ja rahoituslaitoksilla. Todellisen vuosikoron avulla lainoista saadaan keskenään vertailukelpoisia, ja asiakas löytää itselleen sopivimman lainatuotteen.

Todellinen vuosikorko – Usein kysyttyä

Mikä on nimelliskoron ja todellisen vuosikoron ero?
Nimelliskorko on lainasopimukseen merkitty korko, jota maksetaan takaisin lainan myöntäjälle. Siihen sisältyy markkinakorko sekä rahoituslaitoskohtainen marginaali, mutta se ei kerro lainaan liittyvistä lisämaksuista kuten tilinhoitomaksusta tai avausmaksusta. Todellinen vuosikorko sisältää nimelliskoron sekä lainan muut kustannukset. Se kertoo, mitä laina oikeasti maksaa vuodessa. Todellinen vuosikorko on lainan vuosikulu prosentteina lainasummasta.
Miten löydän parhaan todellisen vuosikoron?
Lainojen vertaileminen on ainoa keino löytää laina, jossa on paras todellinen vuosikorko. Lainojen vertailemiseen on netissä useita palveluita, jotka tekevät lainavertailun puolestasi. Palvelu hakee kymmenistä pankeista ja rahoituslaitoksista lainatarjouksia, joita voit itse kaikessa rauhassa vertailla ja valita itsellesi sopivimman tarjouksen. Muista verrata lainojen todellisia vuosikorkoja keskenään, jotta löydät edullisimman vaihtoehdon.
Mitä ovat lainan muut kulut?
Lainasopimuksen yhteydessä saatetaan periä esimerkiksi avaus- tai aloitusmaksu, joka on kertaluonteinen veloitus, jolla katetaan uuden lainan avaamiseen liittyviä hallinnollisia kustannuksia. Muita lisämaksuja voivat olla esimerkiksi osanostoista koituvat kertaluonteiset palvelumaksut tai jatkuvaluonteiset tilinhoitoon liittyvät maksut. Lainan ylläpitäminen tuottaa hallinnollisia kuluja, joita varten saatetaan periä tilinhoitomaksua. Muista tarkistaa lainan lisäkulut lainoja vertaillessasi.
Mistä löydän todellisen vuosikoron?
Luotettava pankki tai rahoituslaitos ilmoittaa hintansa läpinäkyvästi. Lainojen kustannusten ilmoittamisesta säädetään laeissa ja asetuksissa ja siksi laina kannattaa ottaa aina sellaiselta taholta, joka ilmoittaa asiakkaalle selvästi, mitä heidän tarjoamansa laina maksaa. Kulut tulee eritellä niin, että asiakas voi ymmärtää ne ja kykenee vertailemaan lainoja keskenään. Todellinen vuosikorko on perustieto, joka tulee ilmoittaa lainatarjouksen yhteydessä.

Creditum-palvelun tavoite on tarjota suomalaisille kuluttajille helppo tapa säästää lainakuluissa.

Palvelun käyttö on täysin ilmaista, eikä hakemuksen lähettäminen sido sinua mihinkään. Voit katsoa ensin minkälaisia tarjouksia saat ja päättää sitten otatko lainaa vai et.

Jo tuhannet kuluttajat ovat käyttäneet palveluamme. Se on täysin suomalainen ja yhteistyökumppanimme ovat tunnettuja ja vakavaraisia lainanmyöntäjiä ja heillä on Suomen Finanssivalvonnan hyväksyntä.

Täytä hakemus